Sverige, svenskarna och Islam

Sverige, svenskarna och Islam

Innehållsförteckning

 1. Frågeställning
 2. Teoretisk bakgrund
 3. Hypoteser
 4. Genomförande
 4.1. Metod
 4.2. Mätproblem
 5. Resultat
 5.1. Del 1. Beskrivning av attitydskalan
 5.1.2. Attitydmätning i relation till kunskapsintag
 5.1.3. Attitydmätning i relation till utbildning
 5.1.4. Attitydmätning i relation till sysselsättning
 5.1.5. Attitydmätning i relation till ålder
 5.1.6. Attitydmätning jämfört med uppväxt, kön och religiositet
 5.1.7. Konstanthållning
 5.2. Del 2. Beskrivning av svenskars kunskap om Islam
 5.2.1. Resultat av kunskapstest i relation till kön
 5.2.2. Resultat av kunskapstest i relation till ålder
 5.2.3. Resultat av kunskapstest i relation till uppväxt, religiösa och icke religiösa
 5.2.4. Resultat av kunskapstest i relation till var IP främst erhållit sina kunskaper om Islam
 5.2.5. Kunskapstest i relation till IP:s attityd till Islam
 5.2.6. Kunskap enligt IP:s egen uppfattning i relation till test resultat
 6. Diskussion
Referenser
Diagram förteckning
Tabell

Copyright 1998 by Stargirl Organization
orak@home.se

tillbaka till startsidan