Sverige, svenskarna och Islam
Sverige, svenskarna och islam.

föregående dokument tillbaka till innehåll nästa dokument

5.2.6. Kunskap enligt IP:s egen uppfattning i relation till test resultat

I enkäten tillfrågades intervjupersonerna hur de själva tyckte att deras kunskaper om Islam var. De fick alternativen "mycket goda", "goda", "sådär", "dåliga", "mycket dåliga". Vi jämförde sedan detta med deras resultat på kunskapstestet (se Diagram 10).

Diagram 10
Kunskap enligt IP egen uppfattning i relation till test resultat
diagram 10

5.2.6. Slutsats

Man kan se ett tydligt samband mellan deras egen uppfattning om deras kunskaper och resultatet på kunskapstestet.

föregående dokument tillbaka till innehåll nästa dokument

Copyright 1998 by Stargirl Organization
orak@home.se

tillbaka till startsidan