Sverige, svenskarna och Islam
Sverige, svenskarna och islam.

föregående dokument tillbaka till innehåll nästa dokument

5.1.5. Attitydmätning i relation till ålder

De intervjuade delades in i 3 åldersgrupper vilka vi mätte mot attitydskalan. Se diagram 5.

Diagram 5
Attitydmätning i relation till ålder.
Diagram 5

5.1.5. Slutsats

De två äldre grupperna (25-70 år) visade ett liknande resultat. Men den yngre gruppen (13-24 år) visade sig vara betydligt mer positiva än de äldre. Vi tolkar detta som ett resultat av den naturliga kontakt många yngre har med muslimer i skolan.

föregående dokument tillbaka till innehåll nästa dokument

Copyright 1998 by Stargirl Organization
orak@home.se

tillbaka till startsidan