Sverige, svenskarna och Islam
Sverige, svenskarna och islam.

föregående dokument tillbaka till innehåll nästa dokument

2. Teoretisk bakgrund

För att få en bild av hur vi skulle lägga upp vår undersökning sökte vi upp muslimer i Sverige och intervjuade dessa. Vi frågade bl.a. hur de upplevde att svenskar såg på dem t.ex. fördomar och vi frågade även hur de levde i sina hemländer i förhållande till här i Sverige. Utifrån denna information gjorde vi en enkät som bl.a. innefattar en kunskapsdel och en attityddel. Vi använde också viss litteratur för att bekräfta vissa uppgifter till bl.a. kunskapstest (se referenser).

föregående dokument tillbaka till innehåll nästa dokument

Copyright 1998 by Stargirl Organization
orak@home.se

tillbaka till startsidan