Sverige, svenskarna och Islam
Sverige, svenskarna och islam.

föregående dokument tillbaka till innehåll nästa dokument

5.1.3. Attitydmätning i relation till utbildning

Diagram 3 anger hur andelen positiva och negativa i attitydmätningen fördelar sig mellan de som har avslutad utbildning i grundskola, gymnasium eller högskola.

Diagram 3
Attitydmätning i relation till utbildning.

diagram 3

5.1.3 Slutsats

Diagrammet visar att ju högre utbildning intervjupersonerna har desto positivare attityd har de. Personer med högskoleutbildning är mer positiva enligt vår attitydskala till Islam och muslimer än de med endast gymnasieutbilning. Personer med endast avslutad grundskola är mycket mer negativa än övriga. Detta stärker tesen att faktakunskaper ger en mer tolerant och positiv inställning till religionen Islam. Gammavärde 0,43.

föregående dokument tillbaka till innehåll nästa dokument

Copyright 1998 by Stargirl Organization
orak@home.se

tillbaka till startsidan