Sverige, svenskarna och Islam
Sverige, svenskarna och islam.

föregående dokument tillbaka till innehåll nästa dokument

5. Resultat

Vi är stolta att presentera vårt resultat som vi fått fram genom våra mätningar. Vi använde oss av en attitydskala vilket den första delen av resultatavsnittet behandlar och den andra delen behandlar kunskapstestet. Del 1. 5.1-5.17
Del 2. 5.2- 5.2.6

Förkortningar

Dp-värde = Diskriminerande värden i ett attityd-index som är intressanta för en sammanställningar. I vårt fall de mest negativa och positiva värdena.

IP = Intervjuperson

5.1 Del 1. Beskrivning av attitydskalan

Attitydskalan bestod som nämnts av 14 påståenden (10a-10n). De intervjuade fick markera på en 5 gradig skala om de ansåg påståendet vara "helt riktigt", "helt felaktigt" eller däremellan. Denna skala resulterade i ett index med 5 Dp-värden över 2,0 (10b,10c,10e,10l,10m). Dessa påståenden var även representativa för hela skalan exempelvis "De flesta muslimer är motståndare till västvärldens utveckling", "Islam är ett hot mot västvärlden" och "muslimska kvinnor ska inte bära slöja i Sverige". Vi valde att konstruera ett index av dessa där ett snittvärde över 3 värderades som en positiv attityd och ett snittvärde under 3 som en negativ attityd. Detta index har vi mätt mot ett flertal variabler.

föregående dokument tillbaka till innehåll nästa dokument

Copyright 1998 by Stargirl Organization
orak@home.se

tillbaka till startsidan