Sverige, svenskarna och Islam
Sverige, svenskarna och islam.

föregående dokument tillbaka till innehåll nästa dokument

6. Diskussion

Undersökningen i stort gav en bra bild av svenskars kunskaper och attityd till muslimer och Islam som väl överensstämde med våra teorier, hypoteser och uppfattningar. Personer med bra resultat på kunskapstestet hade en tydligt positivare bild av muslimer. Det är tydligt att kunskaper om religionen erhållna från skola, utbildning, facklitteratur eller genom direkt kontakt med muslimer gav ett bättre resultat på kunskapstestet och i förlängningen en betydligt positivare bild av Islam. Desto högre utbildning desto positivare inställning till Islam. Intervjupersoner som främst erhållit sin kunskap om muslimer genom media (kvällspress och TV) har sämre kunskaper och en tydligt negativare bild av Islam.

Den yngre åldersgruppen 13-24 år (där flertalet intervjuade var mellan 17-24) var betydligt mer positiva än äldre som hade ganska jämn fördelning. Vår slutsats är att ungdomar har en mer direkt kontakt med muslimer i skolan och har därmed färre fördomar. Detsamma gäller tendensen att personer från storstäder är mer positiva som vi tror kan speglas av att deras omgivning är mer mångkulturell vilket bidrar till en större tolerans till främmande kulturer. Vi mötte en positiv reaktion av de intervjuade. På enkätens presentation hade vi lagt ut den Internet adress där detta resultat ska redovisas. Många blev väldigt nyfikna och mycket intresserade av resultatet och redan efter den första intervjudagen hade 27 av de då 40 tillfrågade besökt adressen.

Ämnet har varit väldigt intressant att jobba med och det finns fortfarande en mängd möjligheter i vårt material som vi skulle vilja jobba vidare med men tyvärr så var tiden och resurserna för knappa. Vi hoppas på att kunna forska vidare i ämnet vid ett senare tillfälle.

föregående dokument tillbaka till innehåll nästa dokument

Copyright 1998 by Stargirl Organization
orak@home.se

tillbaka till startsidan