Sverige, svenskarna och Islam
Sverige, svenskarna och islam.

föregående dokument tillbaka till innehåll nästa dokument

3. Hypoteser

Vår hypotes är att massmedia påverkar människor i västvärlden (svenskar) negativt i deras attityder till Islam p.g.a. att de ger ensidig bild. Vilket i ett globalt perspektiv innebär att 1 miljard människor blir dragna över en kant p.g.a. säljande rubriker. Hög grad av massmedia intag ger hög grad av negativ attityd mot islam. Vi tror också att en hög grad av kunskap och utbildning ger en positivare attityd till Islam p.g.a. möjligheter till utsållning av desinformation och kvalitativa kunskaps källor.

föregående dokument tillbaka till innehåll nästa dokument

Copyright 1998 by Stargirl Organization
orak@home.se

tillbaka till startsidan