Sverige, svenskarna och Islam
Sverige, svenskarna och islam.

föregående dokument tillbaka till innehåll nästa dokument

5.2. Del 2. Beskrivning av svenskars kunskap om Islam

För att ta reda på svenskarnas kunskaper om Islam så utförde vi ett kunskapstest där IP fick svar på 14 st frågor. Vi delande sedan in resultatet i godkända och icke godkända. De godkända var de som hade 65% rätt eller över på testet. Vi jämförde sedan resultatet med våra olika grundvariabler som t ex ålder, utbildning o.s.v.

5.2.1. Resultat av kunskapstest i relation till kön

Vi tog kön och jämförde detta med resultatet på kunskapstestet.
 diagram 6

5.2.1. Slutsats

Män hade ett större antal godkända på kunskapstestet än kvinnorna.

5.2.2. Resultat av kunskapstest i relation till ålder

Vi delade in våra IP i 3 st åldersklasser 13-25, 24-40 och 41-70 och jämförde dem med resultatet på kunskapstestet.

5.2.2. Slutsats

Vi fann att gruppen 13-25 hade något bättre resultat än de övriga grupperna. Detta beror förmodligen på att många av dessa personer studerar eller har studerat på gymnasium eller högskola och är den grupp som har högst antal godkända på testet. (se diagram 7). En annan förklaring kan vara att den yngre gruppen i större utsträckning har mer kontakt med muslimer t.ex. via skolan.

föregående dokument tillbaka till innehåll nästa dokument

Copyright 1998 by Stargirl Organization
orak@home.se

tillbaka till startsidan