Sverige, svenskarna och Islam
Sverige, svenskarna och islam.

föregående dokument tillbaka till innehåll nästa dokument

1. Frågeställning

Sverige, svenskarna och Islam är den titel vi valt för vårt arbete och titeln i sig speglar vad det hela handlar om - svenskar och attityder till islam. Varför vi valt detta ämne beror bl.a. på den fientliga utvecklingen mellan västvärlden och den muslimska världen under det senaste årtiondet. Många anser att denna konflikt egentligen blommade upp på allvar efter det kalla krigets fall då västvärlden med USA i spetsen var i behov av en ny fiende att rikta sina massor mot. I denna rapport fokusera vi dock oss inte på bakgrunden till själva konflikten utan det viktigaste instrumentet.

Vi tror inte att de viktigaste instrumenten i denna konflikt är Natos effektiva flygräder mot Bagdad, Saddams kemiska vapen eller Hamas självmordsbombningar utan massmedian. Massmedier på båda sidor konstruerar bilder åt sina folk och får dem att förenas emot varandra vilket resulterar i ett allt spändare läge för var dag som går. Ett exempel är att massmedier i västvälden gärna lyfter fram de grymma fundamentalistiska regimerna och grymma terrordåd medan muslimer får veta att västvärlden och USA är djävulen. Massmedians ensidiga bild bygger knappast upp någon förståelse utan bygger bara vidare på människor fördomar och rädsla.

Eftersom vi befinner oss i västvärlden eller rättare sagt i Sverige så har vi fokuserat oss på svenskar och svenskar attityd mot Islam. Vår hypotes är att massmedia påverkar folk negativ i deras inställning till islam p.g.a. deras ensidig bild, vilket i ett globalt perspektiv innebär att ca. 1 miljard människor blir dragna över en kant p.g.a. säljande rubriker. Vårt syfte med arbetet är att mätta folks attityder och spåra dess kunskaper om Islam.

föregående dokument tillbaka till innehåll nästa dokument

Copyright 1998 by Stargirl Organization
orak@home.se

tillbaka till startsidan