Sverige, svenskarna och Islam
Sverige, svenskarna och islam.

föregående dokument tillbaka till innehåll nästa dokument

5.2.4. Resultat av kunskapstest i relation till var IP främst erhållit sina kunskaper om Islam

Vi tog resultatet av kunskapstestet i relation till de tillfrågades mediakonsumtion som vi sedan delade in i "Facklitteratur", "kvällspress", "TV/radio", "skola/utbildning", "genom bekanta,/resor". (Se diagram 8)

Diagram 8
Resultat av kunskapstest i relation till var IP främst erhållit sina kunskaper om Islam.
 diagram 8

5.2.4. Slutsats

Vi fann att de som främst erhållit sina kunskaper från facklitteratur ej hade några icke godkända medan de som erhållit sin kunskap från kvällspress hade mest antal icke godkända följt av de som erhöll sin kunskap från TV/radio. De som erhållit sina kunskaper genom bekanta/resor har ca 1/4 icke godkända vilket ger dem en andra plats efter de som erhållit genom facklitteratur.

föregående dokument tillbaka till innehåll nästa dokument

Copyright 1998 by Stargirl Organization
orak@home.se

tillbaka till startsidan