Sverige, svenskarna och Islam
Sverige, svenskarna och islam.

föregående dokument tillbaka till innehåll nästa dokument

5.2.5. Kunskapstest i relation till IP attityd till Islam

Vi satte kunskapstestet i relation till IP attityd till Islam (se digram 9).

Diagram 9
Andel positiva och negativa till Islam i relation till godkänd och icke godkända på kunskapstest
diagram 9

5.2.5. Slutsats

I denna mätning fann vi att de som var godkända på kunskapstestet också hade en positiva attityd till Islam. Gamma värdet var 0.61. Detta innebär att vår hypotes återigen stämmer "En hög grad av kunskap och utbildning ger en positivare attityd till Islam"

föregående dokument tillbaka till innehåll nästa dokument

Copyright 1998 by Stargirl Organization
orak@home.se

tillbaka till startsidan