Sverige, svenskarna och Islam
Sverige, svenskarna och islam.

föregående dokument tillbaka till innehåll nästa dokument

5.1.6. Attitydmätning jämfört med uppväxt, kön och religiositet

Vi fann i attityd-undersökningen att kvinnor är något mer negativa än män. De som ansåg sig religiösa var något mer positiva än icke- religiösa. Vi fann även att bland de som var uppväxta i Stockholm-Göteborg-Malmö-området var flertalet positiva och de från övriga landet var mer negativa.

5.1.7. Konstanthållning

Vi gjorde en Konstanthållning på sambandet attityd och sysselsättning. Testvariabeln var utbildning. Gamma värdet ökade i två och minskade i ett värde. Resultatet blev ett specificerat samband (se tabell 1 och 2).

Tabell 1.

Gamma -,58 Attityd Sysselsättning Annat
Studerande Yrkesarbetande Total
  negativ 0 11 19 30
  positiv 3 28 16 47
Total   3 39 35 77

Tabell 2.

Utbildning Attityd Sysselsättning Annat
Studerande Yrkesarbetande total
Endast grundskola negativ 0 4 5 9
Gamma -,77 positiv 0 6 1 7
Total   0 10 6 16

Utbildning Attityd Sysselsättning Annat
Studerande Yrkesarbetande Total
Gymnasium negativ 0 6 12 18
Gamma -,73 positiv 2 19 7 28
Total   2 25 19 46

Utbildning Attityd Sysselsättning Annat
Studerande Yrkesarbetande Total
Högskola negativ 0 1 2 3
Gamma -,06 positiv 1 3 8 12
Total   1 4 10 15

föregående dokument tillbaka till innehåll nästa dokument

Copyright 1998 by Stargirl Organization
orak@home.se

tillbaka till startsidan